Články, ankety, práce s dopisovateli, vedení inzerce, zpracování a výroba inzerátů, výroba elektronických a tištěných novin, publikování přes sociální sítě a další činnosti podle přání zákazníka. Správa a redakční vedení facebookových stránek, práce na zvýšení návštěvnosti webových a FB stránek.

- tvorba článků
- tvorba anket
- tištěná periodika
- elektronická periodika
- vedení redakce
- vedení inzerce
- správa sociálních sítí
- publikování na sociálních sítích